ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' צביה ברזניץ

אוניברסיטת חיפה

פרופ' ישראל בר-יוסף

מכון ויצמן למדע

פרופ' רות ברמן

אוניברסיטת תל אביב

הרב ד"ר יהודה ברנדס

בית המדרש בית מורשה

פרופ' חנוך גוטפרוינד

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שמחה גולדין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

ד"ר דבורה גולדן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר ענת גופן-שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >