יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' שאול הוכשטיין
חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2009 - היום)

תקציר קורות החיים:
פרופסור במחלקה לנוירוביולוגיה במכון למדעי החיים ובמרכז ספרא למדעי המוח (לשעבר המרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית) באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים במערכת הראייה ברמותיה השונות, החל בתהליך ההתמרה בקליטת האור בעין, עבור דרך עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח, וכלה בבניית ייצוגים של העולם הנראה בהיררכיה של אזורי קליפת המוח, אחסון ייצוגים אלו בזיכרון, למידה ורכישת מיומנויות תפיסתיות. בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1972.
מעודכן לשנת: 2016
פעילויות עבר ביזמה:
פרסומי עבר ביזמה:
תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות (2017)
דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות (2014) 
חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן (2013) 
פדגוגיה בעידן המידע – דיווח מיום עיון (2012)
בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים (2012)
בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל (2009) 
מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל (2009, מסמך בשפה הערבית) 
בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה (2008)