יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' נעמה צבר-בן יהושע

תקציר קורות החיים:
פרופסור (אמריטה) באוניברסיטת תל אביב. פרופ' צבר-בן יהושע נמנית עם מייסדי בית הספר הבין-לאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות, ועמדה עד לאחרונה בראש הקתדרה לחינוך יהודי באוניברסיטת תל אביב. היא חברה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ומכהנת כראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה במכללת אחוה. מחקריה עוסקים בתכנון לימודים בית-ספרי, בהכשרת מורים, בדילמות אתיות של מורים, בחינוך יהודי ובשיטות מחקר איכותניות. שימשה חברה בכוח המשימה הלאומי לשיפור החינוך (ועדת דוברת) ויו"ר ועדת המשנה להכשרת מורים והתפתחותם המקצועית.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1976.
בשנים 2009–2011 הייתה חברה בוועדת ההיגוי של 'היזמה למחקר יישומי בחינוך'.
מעודכן לשנת: 2014
פעילויות עבר ביזמה: