יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' זמירה מברך
חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

תקציר קורות החיים:

פרופסורית מן המניין באוניברסיטת בר־אילן וראשת היחידה לפיתוח מקצועי של גננות בתחומי מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. לפני כן שימשה נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ראשת בית הספר לחינוך, דיקנית הפקולטה למדעי החברה וסגנית רקטור באוניברסיטת בר אילן, מדענית ראשית במשרד החינוך, ראשת המכון לאינטגרציה וראשת קבוצת מחקר בין־לאומית בארגוןEARLI  (European Research on Learning and Instruction). כמו כן הייתה החוקרת הראשית במחקר PISA בישראל וכיהנה כראשת בתי הספר לפיתוח מקצועי של מורים (PDS) במסגרת מכון מופ"ת. מחקריה של מברך עוסקים בשיטות הוראה מטא־קוגניטיביות בתחום המדעים בכלל, והמתמטיקה בפרטבעלת תואר שלישי בתחום הערכה ומדידה בחינוך מאוניברסיטת שיקגו, וכלת פרס לנדאו לשנת 2004 על תרומתה לחקר החינוך.

מעודכן לשנת: 2021
פעילויות עבר ביזמה: