יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' דוד מיודוסר

תקציר קורות החיים:
פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, מכהן כראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי של אוניברסיטת תל אביב ובעבר היה ראש החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי בבית הספר לחינוך. מחקרו עוסק בהיבטים קוגניטיביים ותהליכי למידה במפגש בין לומדים לבין טכנולוגיה, ומתמקד בשני תחומים עיקריים. האחד – התפתחות תפיסות, מיומנויות וחשיבה טכנולוגית אצל ילדים צעירים, והשני – תהליכי למידה משולבי טכנולוגיות עדכניות. כחלק מפעילותו המחקרית פרופ' מיודוסר שותף לפרויקטים המופעלים במוסדות חינוך במרכז ובפריפריה. כן הוא משתתף זה שנים אחדות במחקרים בינלאומיים הנערכים בחסות האיחוד האירופי, ה-OECD וה-IEA בנושא שילוב טכנולוגיות עדכניות בלמידה ובהוראה.
מעודכן לשנת: 2014
פעילויות עבר ביזמה: