יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' חנה אזולאי הקסטר

תקציר קורות החיים: ממונה פיתוח פדגוגי וארגון לימודים באגף א' חינוך על יסודי במשרד החינוך. נוסף לכך היא שותפה באגף בהובלת תהליכים פדגוגיים של הלמידה המשמעותית ובהטמעת תוכנית ההיבחנות החדשה, וכן שותפה בהובלת תהליכים נוספים בשותפות עם גורמים במשרד ומחוצה לו. לפני כן עסקה בפיקוח כולל בחינוך העל יסודי במחוז דרום וניהלה בית ספר מקיף בקריית מלאכי.
בעלת תואר שני בניהול מערכות חינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים
מעודכן לשנת: 2018
פעילויות עבר ביזמה: