יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

דב נתן
חבר בקבוצת עבודה בנושא מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

תקציר קורות החיים:

כלכלן ומנהל תחום (עיבוד וניתוח סטטיסטי) באגף כלכלה וסטטיסטיקה, מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך.

דב משתייך לצוות שבראשו עומד יואב אזולאי, מנהל האגף. הצוות מופקד על גיבוש תמונת המצב הסטטיסטית של משרד החינוך ועדכונה, ומקשר בין גופים סטטיסטיים בארץ ובעולם בתחום החינוך. נוסף על כך ממונים אנשי הצוות על בנייה, פיתוח והנגשה של כלים אופרטיביים באמצעות שימוש בנתונים סטטיסטיים – הן ליחידות המשרד על פי צורכיהן הן לכלל הציבור.

בעל תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, 2013.

מעודכן לשנת: 2019
פעילות נוכחית ביזמה:
מדידת שיפור בבתי הספר בישראל