יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

איתן טימן
חבר בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

תקציר קורות החיים:

אמון על פעילות החינוך הבלתי פורמלי במרחב הבית ספרי, בחברה האזרחית וברשויות המקומיות. כמו כן הוא חבר ועדת פרס החינוך המשרדי, ודואג במסגרת תפקיד זה לכלול את נושא החינוך הבלתי פורמלי כאחד מהקריטריונים לקבלת הפרס. לפני כן שימש יושב ראש מועצת התלמידים, נציג באגף חברה ונוער וצעירים בעיריית פתח תקווה וכן נבחר ציבור בעירייה. במסגרת תפקידיו אלו היה אמון על החינוך הבלתי פורמלי בעיר, בתחומי הנוער, הספורט והמרכזים הקהילתיים. כמו כן הקים במסגרת תפקידו את רשת המרכזים הקהילתיים לחינוך הבלתי פורמלי מקפ"ת, המפעילה את כל פעילות החינוך הבלתי פורמלי לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי ספורט, תרבות ורווחה בפתח תקווה. יתר על כן, פעל לקידום תהליך החקיקה בנושא מְנהלֵי יחידות נוער ומועצות תלמידים ונוער רשותיות, שבסופו חויבו כל הרשויות המקומיות למנות מנהל יחידת נוער במשרה מלאה.

בעל תואר ראשון מהמכללה האקדמית בית ברל, ותואר שני מאוניברסיטת בר אילן – שניהם בתחום החינוך החברתי־קהילתי והחינוך הבלתי פורמלי. כמו כן הוא בעל תעודת מדריך בכיר בחינוך הבלתי פורמלי.

מעודכן לשנת: 2019