יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין-מכללתי מכון מופ"ת

עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21 : סקירה השוואתית בינלאומית

תאריך פרסום: 08/10/2018
שם המחבר: ד"ר לינור הדר, גב' ליאת צבירן