ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה - המניעים לחינוך לערכים במדינות שונות בעולם

תאריך פרסום: 05/11/2019
שם המחבר: ד"ר נירית טופול

עבודת מחקר איכותנית בנושא: כיצד מחנכים לערכים בישראל?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

כיצד מחנכים לערכים בחינוך הבית-ספרי במדינות שונות בעולם?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן