ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין-מכללתי מכון מופ"ת

עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21 : סקירה השוואתית בינלאומית

תאריך פרסום: 08/10/2018
שם המחבר: ד"ר לינור הדר, גב' ליאת צבירן

נייר רקע : חינוך לערכים בעולם משתנה - אסופת ניירות דעה

תאריך פרסום: 08/07/2013
שם המחבר: עפרה ברנדס, רעות יששכר

סקירה מדעית: ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

תאריך פרסום: 24/06/2012
שם המחבר: מאיה צוקרמן

סקירה מדעית: חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל

תאריך פרסום: 02/05/2012
שם המחבר: אריאל שריד

סקירה מדעית: שילוב תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של היסטוריה ופילוסופיה בחינוך הממלכתי

תאריך פרסום: 01/05/2012
שם המחבר: יהושע מטיאש
1 2 3