יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

מה נדרש לשם התפתחות מקצועית של מורי מאסטר למדעים: נייר עמדה - טיוטה לדיון, דצמבר 2020

שם המחבר: שירה זיוון

המסמך המסכם של ועדת המומחים: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך - תמונת מצב והמלצות. פרק 4 - מסלולי קריירה - הזיקה בין פיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית ואישית של מורים.