ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

נייר רקע: הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי וההכשרה המתאימה לפיתוחו

תאריך פרסום: 06/02/2011
שם המחבר: ד"ר ניצה כהן

סקירה מדעית: שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע

תאריך פרסום: 30/01/2011
שם המחבר: שרה קליין

סקירה מדעית: מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות משפחה עבור ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים

תאריך פרסום: 14/09/2010
שם המחבר: שרה אינגבר ואתי דרומי

סקירה מדעית: יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך מנקודת מבט היסטורית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: קלודי טל ותמר בר

סקירה מדעית: יחסי משפחה - מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: דורית רואר-סטריאר

סקירה מדעית: המשפחה ומערכת החינוך - יחסי הורים,ילדים, מדינה

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: חגית ברסטל-גינת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12