ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 15/12/2008
שם המחבר: סורל קאהן

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך

תאריך פרסום: 18/11/2008
שם המחבר: ענבל שני

תגובה לסקירה מדעית: אינדיקטורים למחוננים

תאריך פרסום: 17/11/2008
שם המחבר: שלומית רחמל

תגובת המחברת להערות על הסקירה: אינדיקטורים למחוננים

תאריך פרסום: 16/11/2008
שם המחבר: ענבל שני

סקירה מדעית: אינדיקטורים למדידת מצב הילד במערכת החינוך

תאריך פרסום: 15/11/2008
שם המחבר: אשר בן-אריה

תגובה לסקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 12/11/2008
שם המחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
10 11 12 13 14