ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך

תאריך פרסום: 15/05/2008
שם המחבר: נחום בלס

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

תאריך פרסום: 01/01/2008
שם המחבר: אדם ניר

עבודת מחקר איכותנית בנושא: כיצד מחנכים לערכים בישראל?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

סקירה מדעית: מיפוי ראשוני לסקירה מדעית: 'מחר 98' – הדוח ויישומיו

שם המחבר: ד"ר שרה קליין

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך

שם המחבר: נחום בלס

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי

שם המחבר: עינת שופר אנגלהרד
10 11 12 13 14 15