יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

מה נדרש לשם התפתחות מקצועית של מורי מאסטר למדעים: נייר עמדה - טיוטה לדיון, דצמבר 2020

שם המחבר: שירה זיוון

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי

שם המחבר: עינת שופר אנגלהרד

כיצד מחנכים לערכים בחינוך הבית-ספרי במדינות שונות בעולם?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

חינוך ערכי במגוון מדינות בעולם - סקירת תוכניות

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל-קאדר
10 11 12 13 14 15 16 17