ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

אפקטיביות של פיתוח מקצועי

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג - מרכז המידע מכון מופ"ת

מסלולי קריירה של עובדי חינוך והוראה

תאריך פרסום: 18/12/2018
שם המחבר: ד"ר ענת אבן זהב , ד"ר מירלה וידר ,פרופ' אורית חזן

עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21 : סקירה השוואתית בינלאומית

תאריך פרסום: 08/10/2018
שם המחבר: ד"ר לינור הדר, גב' ליאת צבירן

סקירה מדעית: מיפוי מאגרי מידע בישראל בתחום החינוך

תאריך פרסום: 13/12/2016
שם המחבר: ד"ר עמליה רן וד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מרכז המידע, מכון מופ"ת

סקירה מדעית: הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל

תאריך פרסום: 09/12/2016
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע

סקירה מדעית: שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך

תאריך פרסום: 09/10/2016
שם המחבר: גב' גנית ריכטר וד"ר דפנה רבן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12