ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות

תאריך פרסום: 01/01/2013
שם המחבר: גלית בן-צבי, לאה חיים
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

תאריך פרסום: 24/06/2012
שם המחבר: מאיה צוקרמן

סקירה מדעית: חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל

תאריך פרסום: 02/05/2012
שם המחבר: אריאל שריד

סקירה מדעית: שילוב תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של היסטוריה ופילוסופיה בחינוך הממלכתי

תאריך פרסום: 01/05/2012
שם המחבר: יהושע מטיאש

נייר רקע: הצעה ללימודים במסלול בוגר (תואר ראשון) במתמטיקה והוראתה במכללות ובאוניברסיטאות

תאריך פרסום: 08/04/2012
שם המחבר: הגר גל, רז קופרמן

סקירה מדעית: הטמעת הידע הקיים על התפתחותם של ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפול בהם במערכת החינוך

תאריך פרסום: 02/04/2012
שם המחבר: מיכל סיפרפאל
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12