ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: אוריינות מתמטית

תאריך פרסום: 10/02/2012
שם המחבר: עדו גל

סקירה מדעית: הכישורים המעצבים את התפקודים האורייניים בגיל ההתבגרות

תאריך פרסום: 08/12/2011
שם המחבר: גלית בן-צבי, לירון פרימור
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: שפת המקצועות - ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים

תאריך פרסום: 23/10/2011
שם המחבר: זהר לבנת, אסתר כהן
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים

תאריך פרסום: 01/08/2011
שם המחבר: יאיר אור

סקירה מדעית: קהילות מורים לומדות

תאריך פרסום: 30/05/2011
שם המחבר: אביבית בלנגה, גבי לנדלר-פרדו, מדין שחר
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995

תאריך פרסום: 25/05/2011
שם המחבר: דוד מעגן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12