ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995

תאריך פרסום: 25/05/2011
שם המחבר: דוד מעגן

נייר רקע: היבטים מתמטיים בהכשרת מורים - פרוייקט קליין

תאריך פרסום: 08/05/2011
שם המחבר: מישל ארטיג

סקירה מדעית: מערכי הערכה והישגי תלמידים באוריינות לשונית בחטיבות הביניים

תאריך פרסום: 20/03/2011
שם המחבר: ענת בן-סימון
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: חטיבות ביניים - מאפיינים ואתגרים

תאריך פרסום: 01/03/2011
שם המחבר: אודרי אדי-רקח, הדר בירן, שירה פרידמן-גולדברג
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות

נייר רקע: ידיעת מתמטיקה טוב מספיק כדי ללמדה

תאריך פרסום: 16/02/2011
שם המחבר: דבורה בול

סקירה מדעית: העברה, משכי למידה ו-IQWST

תאריך פרסום: 15/02/2011
שם המחבר: דוד פורטס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12