יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

אתגרים בהערכה ומדידה של חינוך לערכים

תאריך פרסום: 17/09/2020
שם המחבר: ד"ר שני בר-און ממן

סקירה - המניעים לחינוך לערכים במדינות שונות בעולם

תאריך פרסום: 05/11/2019
שם המחבר: ד"ר נירית טופול

עבודת מחקר איכותנית בנושא: כיצד מחנכים לערכים בישראל?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

כיצד מחנכים לערכים בחינוך הבית-ספרי במדינות שונות בעולם?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

חינוך ערכי במגוון מדינות בעולם - סקירת תוכניות

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל-קאדר

הערכה ומדידה של חינוך לערכים

שם המחבר: ורד הושמנד