יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

דוח מת"ת: תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים בעולם

שם המחבר: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות

שם המחבר: ד"ר חן ליפשיץ', חוקרת מלווה -פרופ' אודרי אדי רקח
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

דוח מת"ת: הוראת מיומנות הכתיבה וההקלדה בבתי ספר יסודיים

שם המחבר: שירה זיוון, חוקרת מלווה: פרופ' נעמי וינטראוב
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

דוח מת"ת - תוכניות להכשרת פרחי הוראה לעבודה בפריפריה

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל, חוקר מלווה: ד"ר אדם הישראלי
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי

שם המחבר: גיא צבירן. חוקר מלווה - ד"ר חיים להב
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

דוח מת”ת: לגליזציה של קנאביס והשפעותיה על תוכניות מניעה ותוכניות התערבות לבני נוער

שם המחבר: הילה שוורץ, חוקרת מלווה - ד"ר שרון שניטמן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט

דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט

דוח מת"ת: סקירת תוכניות לימודים במוזיקה ברחבי העולם.

שם המחבר: יערה אלעזרי־שבדרון
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט

דוח מת"ת: סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם

שם המחבר: ד"ר גליה זר כבוד, חוקרת מלווה - פרופ' ענת ירדן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
1 2 3 >