יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל - סיכום פעילות קבוצת העבודה

שם העורך: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף