יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

דוח מת"ת: מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: نماذج لاستيعاب الهجرة في المدارس

שם המחבר: מחברת: ברוריה טישלר, חוקרת מלווה: ד"ר חן ליפשיץ
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

דוח מת"ת: פערי מגדר בלימודי מדעים בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: الفجوات الجندريّة في تعلّم مواضيع العلوم في المدارس

שם המחבר: ויויאנה דייטש וד"ר עדו ליטמנוביץ, חוקרת מלווה: יעל בוים־פיין
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א
1 2 3 4 >