שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

שם העורך: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2017 - תשע"ז
סוג הפרסום: דוח פעילות
הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותה של פרופ' לאה אחדות והוא כולל ארבעה חלקים:
1. תובנות מפעילות צוות המומחים
2. נתוני אורך ומחקרי אורך: מבוא קצר
3. נתונים מינהליים הנמדדים לאורך זמן בנושא חינוך בישראל
4. פרטיות, התממה וניהול סיכונים
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
בושריאן, ע׳ (עורך). (תשע״ז, 2017) .שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל, דוח מפעילות לימודית. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
עמודי מידע בערבית

contents