קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג')

קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג')

שם העורך: זאב צ'רלס גרינבאום, דבורה פריד
שנת הפרסום: 2011 - תשע"א
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
מסמך מסכם של ועדת המומחים בנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג') וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך ראה אור בגרסת אינטרנט בחודש מרץ 2011 (תשע""א).
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
גרינבאום, ז.צ׳. ופריד, ד. (עורכים). קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג׳): תמונת–מצב והמלצות הועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג׳) וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך. האקדמיה הלאומית הישראלי
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר המסמך בערבית

contents