עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל-יסודי

פרסומים

 עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה  בחינוך העל-יסודי

עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל-יסודי

שם העורך: חנוך גוטפרוינד, יהושע רוזנברג
שנת הפרסום: 2012 - תשע"ב
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
מסמך מסכם של הוועדה בנושא: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
גוטפרוינד, ח’ ורוזנברג י’(עורכים). עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי: תמונת־מצב והמלצות. הוועדה ”מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסוד
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר המסמך בערבית

contents