לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים - הצעות לגננת על בסיס ידע מחקרי

פרסומים

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים - הצעות לגננת על בסיס ידע מחקרי

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים - הצעות לגננת על בסיס ידע מחקרי

שם העורך: עינת שופר אנגלהרד
שם המחבר: עינת שופר אנגלהרד
שנת הפרסום: 2013 - תשע"ג
הפקת החוברת מהווה צעד משלים למהלך רב-שנים: ועדות מומחים  שעסקו בשנים האחרונות בחינוך לגיל הרך וסיכמו חומר רב — מן המחקר ומן הניסיון — בפרסומים עתירי מידע. לקראת יישומן של המלצות ועדת טרכטנברג והציפייה לזמינות של גני ילדים, חינם אין כסף, לכל ילד במדינת ישראל, סברנו שזה הזמן להציע לֶקט מפרי עבודותיהן של הוועדות בחוברת מעשית אחת שתסייע בעיצוב הפעילות החינוכית בגנים, אופיה ותכניה.
 

contents