ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

דגשים מתוך סקירה: חומרי לימוד למאה ה-21

דגשים מתוך סקירה: חומרי לימוד למאה ה-21

שם העורך: עודד בושריאן
שם המחבר: ד"ר עמליה רן, מרכז המידע הבין-מכללתי מכון מופ"ת
שנת הפרסום: 2018 - תשע"ט

המהפכה הדיגיטלית שהתחוללה בעשורים האחרונים לוותה בתקווה למהפכה של ממש בתחום החינוך – מהפכה שתקדם התנסויות חדשות ותוליד פרדיגמות פדגוגיות שונות שיתאימו לדור הלומדים במאה ה-21. התקווה הייתה כי פרדיגמות חדשות אלה יביאו לידי שינוי ניכר בחינוך. למרות התקוות הגבוהות שתלו בה, נראה כי המהפכה החינוכית־דיגיטלית טרם הגשימה את ההבטחה הגלומה בה. כדי להבין מדוע וכדי להבין טוב יותר את האפשרויות ואת המגבלות הזמינה ועדת המומחים סקירה מדעית שתבחן מהם השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21 .במסגרת הסקירה נערכה השוואה בין למידה מטקסט דיגיטלי ללמידה מטקסט מודפס, במסמך הדגשים יוצגו הממצאים המרכזיים שהוצגו בסקירה בנושא זה.
                             
                                        

 
                                         

 

contents