פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל - מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה

פרסומים

פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל - מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה

פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל - מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה

שם המחבר: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
לבקשת משרד החינוך ובשיתופו הקימה ה'יזמה למחקר יישומי בחינוך' קבוצת עבודה במטרה לפתח מדד (או מדדים) למדידת גיוון חברתי־כלכלי בבתי ספר בישראל. אחד המניעים המרכזיים שעמדו לנגד משרד החינוך בפיתוח המדד הוא הרצון להעמיד מידע נוסף וכלים לאנשי השטח והמטה במערכת החינוך, וזאת מתוך רצון לקדם עשייה שתביא לצמצום פערים על רקע חברתי־כלכלי. כמו כן ביקש המשרד להיערך לקראת פרסום פומבי של עשירון הטיפוח עבור כל בתי הספר החל משנת 2018 . פיתוח מדד גיוון חברתי־כלכלי יאפשר ניטור, מעקב ומחקר של השלכות אפשריות בעקבות פרסום עשירון הטיפוח שלבתי הספר, לצד מתן מענה מצד המשרד במידת הצורך. על כן ביקש המשרד לגבש מדד משלים למדד הטיפוח שיבחן את התפלגות התלמידים בבית הספר (את הפיזור שלהם) ולא רק את הממוצע הבית ספרי, המוצג במדד הטיפוח עצמו.

contents