דוח מת"ת: ניהול מתנדבים במוסדות חינוך / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: إدارة المتطوّعين في المؤسّسات التربويّة

פרסומים

דוח מת"ת: ניהול מתנדבים במוסדות חינוך / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: إدارة المتطوّعين في المؤسّسات التربويّة

דוח מת"ת: ניהול מתנדבים במוסדות חינוך / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: إدارة المتطوّعين في المؤسّسات التربويّة

שם המחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מוסדות חינוך רבים בארץ ובעולם נעזרים בעבודתם של מתנדבים. המתנדבים משמשים בעיקר כוח עזר לצוות המורים והעובדים במוסד במטרה לתמוך בהוראה באופן ישיר או עקיף ולשפר את אקלים המוסד. הַסְדרת פעילות המתנדבים על היבטיה השונים - גיוס ומיון, הכשרה ופיתוח מקצועי - חיונית על מנת לשמר את המתנדבים ולהועיל לתלמידים ולצוות המוסד החינוכי. הדוח מנתח מספר דגמים לניהול מתנדבים במוסדות חינוך תוך הצגת דוגמאות מהארץ ומהעולם. לאור ניתוח זה, מוצגים המאפיינים המשותפים לשיטות אפקטיביות של ניהול מתנדבים בחינוך.
 
 
تستعين العديد من المؤسّسات التربويّة في البلاد والعالم بعمل المتطوّعين. المتطوّعون هم قوى مساعِدة لطاقم المعلّمين والعاملين في المؤسّسة، ووظيفتهم دعم التعليم بشكل مباشر أو غير مباشر وتحسين بيئة المؤسّسة. تنظيم نشاط المتطوّعين من مختلف جوانبه - التجنيد والتصنيف، التأهيل والتطوير المهني - ضروري من أجل الحفاظ على المتطوّعين وإفادة الطلاب وطاقم المؤسّسة التربويّة. يهدف التقرير إلى تحليل بعض النماذج لإدارة المتطوّعين في المؤسّسات التربويّة، ويعرض أمثلة على ذلك من البلاد ومن حول العالم. على ضوء هذا التحليل، تمّ عرض المميّزات المشتركة للطرق الفعالة في إدارة المتطوّعين في مجال التربية. 
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
ליטמנוביץ, ע' (2018). ניהול מתנדבים במוסדות חינוך. היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents