ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

דוח מת"ת: ניהול מתנדבים במוסדות חינוך

דוח מת"ת: ניהול מתנדבים במוסדות חינוך

שם המחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מוסדות חינוך רבים בארץ ובעולם נעזרים בעבודתם של מתנדבים. המתנדבים משמשים בעיקר כוח עזר לצוות המורים והעובדים במוסד במטרה לתמוך בהוראה באופן ישיר או עקיף ולשפר את אקלים המוסד. הַסְדרת פעילות המתנדבים על היבטיה השונים - גיוס ומיון, הכשרה ופיתוח מקצועי - חיונית על מנת לשמר את המתנדבים ולהועיל לתלמידים ולצוות המוסד החינוכי. הדוח מנתח מספר דגמים לניהול מתנדבים במוסדות חינוך תוך הצגת דוגמאות מהארץ ומהעולם. לאור ניתוח זה, מוצגים המאפיינים המשותפים לשיטות אפקטיביות של ניהול מתנדבים בחינוך.
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
ליטמנוביץ, ע' (2018). ניהול מתנדבים במוסדות חינוך. היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents