מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח. עיבוד והנגשה

פרסומים

מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח. עיבוד והנגשה

מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח. עיבוד והנגשה

שם המחבר: פול האוורד ג'ונס, Paul Howard-Jones
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
המסמך שלהלן הוא עיבוד לתקציר המנהלים מתוך הדוח: : Neuroscience and Education
,A review of educational interventions and approaches informed by neuroscience
אשר נכתב בידי פול האוורד ג'ונס מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בריסטול באנגליה,
ופורסם בינואר 2014.
   
 
 
 
 
     
 
בסקירה זו בוחנים עד כמה משפיעות – או קרובות להשפיע – תובנות שונות מתחום מדעי המוח וחקר התודעה על הפרקטיקה בכיתה.
בסקירה מחולקים מדעי המוח ויישומיהם בתחום החינוך לשמונה־עשר נושאים. חמישה מהם עוסקים בתוכניות הלימודים במתמטיקה ובקריאה, שבהן הצטברה כמות משמעותית של תובנות במדעי המוח. הנושאים האחרים עוסקים בתחומים של מדעי המוח שהשפעתם כללית יותר, וקשה יותר להגביל אותם לנושא יחיד בתוכנית הלימודים.
כל אחד משמונה־עשר הנושאים קיבל דירוג המבטא את עוצמת הראיות הנוגעות לאפקטיביות שלו בתחום החינוך, ודירוג נוסף המבטא אתהמרחק שיש לעבור כדי להצליח ליישם את הרעיון בכיתה.
 
לפרסום בשפות נוספות:
   

contents