למידה והתפתחות מקצועית של מורים - עיבוד והנגשה

פרסומים

למידה והתפתחות מקצועית של מורים - עיבוד והנגשה

למידה והתפתחות מקצועית של מורים - עיבוד והנגשה

שם העורך: מוריה יזרעאלב, ד"ר תמי חלמיש אייזנמן
שם המחבר: Prof. Helen Timperley
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
המסמך שלהלן הוא תרגום ועיבוד של מסמך העקרונות Professional Teacher Development and Learning מאת פרופ' הלן טימפרלי. המסמך  מבוסס על סינתזה של מחקרים מבוססי־ראיות בנושא למידה ופיתוח מקצועי אשר נמצאו כבעלי השפעה חיובית על הישגי תלמידים. 
 
 
 

contents