מי משלם על החינוך הציבורי? עיבוד והנגשה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

מי משלם על החינוך הציבורי? עיבוד והנגשה

מי משלם על החינוך הציבורי? עיבוד והנגשה

שם העורך: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, מוריה יזרעאלוב
שם המחבר: OECD
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
המסמך שלהלן הוא תרגום ועיבוד של דוח של ה- OECD המציג תמונת מצב מקיפה בנושא
מקורות המימון לבתי ספר ב 16 מדינות בארגון. 
בשנת 2017 פרסם ה- OECD דוח המציג את הגורמים המעורבים בגיוס, בהקצאה ובניהול של
הכספים ומקורות המימון של בתי הספר במדינות ה- OECD, וכן הקשרים ביניהם. הטקסט
שלהלן הוא חלק מהפרק השני בדוח, והוא עוסק במקורות המימון לחינוך הציבורי.
למסמך זה שלושה חלקים:
  1. החלק הראשון בוחן את המושג חינוך ציבורי ומציג את האופן שבו המדינה מעבירה את תקציב החינוך למוסדות החינוך השונים.
  2. החלק השני עוסק בתקנות שונות הנוגעות לשכר לימוד בגני הילדים ובבתי הספר – הציבוריים והפרטיים. החלק השלישי מתייחס לתשלומים נוספים שבתי הספר רשאים לגבות (מעבר לשכר לימוד)
 לדוח המעובד לחצו כאן 
  
למסמך המלא: 
 
 
 
 
 
 
 
 

contents