ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

למידה חברתית־רגשית: מיפוי מושגי ובסיס תיאורטי. דגשים מתוך סקירה

למידה חברתית־רגשית: מיפוי מושגי ובסיס תיאורטי. דגשים מתוך סקירה

שם העורך: ד"ר טלי פרידמן
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, ד"ר ליאת יוספברג־בן יהושע, מכון מופ"ת
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מסמך זה כולל דגשים מתוך הסקירה "למידה חברתית־רגשית: מיפוי מושגי, בסיס תיאורטי ואמפירי". הסקירה נכתבה בידי ד"ר דניאל שפרלינג ונערכה בידי ד"ר ליאת יוספברג־בן יהושע ממכון מופ"ת, בהזמנת הוועדה לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.

למונח SEL ישנם שמות רבים נוספים, ובינהם: כישורים "רכים", מיומנויות של המאה ה-21, מיומנויות לא קוגנטיביות ועוד. למרות העמימות המושגית הנובעת מריבוי נקודות המבט, נראה כי יש הסכמה כללית כי המהות של SEL היא לפתח ולטפח את היכולת שלתלמידים להבין ולנהל את רגשותיהם ואת האינטראקציות שלהם עם אחרים, וכן לקבל החלטות אחראיות. מסמך זה מציג מודלים מרכזיים של SEL ודן ברלוונטיות של התחום לאתגרי המאה ה-21.

לסקירה המלאה לחצו 
כאן

contents