אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה / فاعليّة التطوير المهني: نقاط مهمّة من المسح

פרסומים

אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה / فاعليّة التطوير المهني: نقاط مهمّة من المسح

אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה / فاعليّة التطوير المهني: نقاط مهمّة من المسح

שם העורך: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן ורננה פרזנצ'בסקי אמיר
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, ד"ר ליאת יוספברג בן-יהושע, מכון מופ"ת
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
ועדת המומחים בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך', הזמינה ממכון מופ"ת סקירת ספרות שתרכז ותסכם ידע מחקרי שהצטבר על האפקטיביות של שיטות פיתוח מקצועי. בסקירה מתוארים ונדונים מחקרים שונים שהתפרסמו בשלושים השנים האחרונות בנושא אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים. בסקירה זוהו כמה מסקנות המשותפות למחקרים שונים באשר למאפייניו של פיתוח מקצועי אפקטיבי. כאן מנויות בקצרה המסקנות המרכזיות שנמצאו; פירוט על המסקנות ועל המקורות המחקריים שעליהם הן מתבססות ניתן למצוא בסקירה המלאה.
 
 
 
 
لجنة المختصّين في موضوع الإدارة المثلى للتطوير المهني والإرشاد في الجهاز التربوي، طلبت من معهد البحث والتطوير مسحًا أدبيًا يركّز ويلخّص المعلومات البحثيّة المتراكمة حول فاعليّة طرق التطوير المهني. يشمل المسح وصفًا وتحليلًا للأبحاث المختلفة التي نُشِرت في الثلاثين سنة الأخيرة حول موضوع فاعليّة التطوير المهني للمعلّمين. من خلال المسح، تمّ تشخيص بعض الاستنتاجات المشتركة للأبحاث المختلفة حول مميّزات التطوير المهني الفعّال. فيما يلي الاستنتاجات المركزيّة باختصار؛ يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول الاستنتاجات والمصادر البحثيّة التي تستند إليها في المسح الكامل. 

contents