מימון מערכות חינוך מכיל באירופה – עיבוד והנגשה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

מימון מערכות חינוך מכיל באירופה – עיבוד והנגשה

מימון מערכות חינוך מכיל באירופה – עיבוד והנגשה

שם העורך: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, מוריה יזרעאלב
שם המחבר: European Agency for Special Needs and Inclusive Education
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט

המסמך שלהלן הוא תרגום ועיבוד של חלקים מתוך דוח בנושא מימון מערכות חינוך מכיל של הסוכנות האירופית לצרכים מיוחדים וחינוך מכיל (להלן "הסוכנות").

לפי חזונה של הסוכנות על מדינות אירופה לפעול ליצירת מערכות חינוך מכילות יותר, ולהבטיח שכל התלמידים יקבלו הזדמנויות חינוכיות שוות לצד חבריהם. מדינות רבות החברות בסוכנות פיתחו תמריצים שונים לקידום מערכות לחינוך מכיל, המעודדים בתי ספר לכלול את כולם ולהיענות לצרכים אינדיווידואליים של כל תלמיד ותלמיד, תמריצים אלו נועדו לטפח את היכולת של מערכות החינוך למלא את צורכי כל התלמידים ולהימנע מהעלויות שנובעות מהחרגה (כלומר, העלויות הנובעות מהפרדת תלמידים עם צרכים מיוחדים לבתי ספר נפרדים).

הטקסט תורגם, עוּבד ונערך בהזמנת לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, כחלק ממטרת היוזמה לקדם שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות.

 
 

contents