ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

סקירת תוכניות לימודים במוזיקה ברחבי העולם.

סקירת תוכניות לימודים במוזיקה ברחבי העולם.

שם העורך: מיכל ויזל
שם המחבר: יערה אלעזרי־שבדרון
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
הוראת המוזיקה נמצאת בתהליכי עיצוב ופיתוח בישראל ובעולם. מדינות שונות בוחנות את שילוב תחום הדעת בתוכנית הלימודים הלאומית ומבקשות לעדכן אותו. כיום קיימים דגמים להוראת מוזיקה שבהם כל התלמידים נחשפים לחינוך מוזיקלי: האזנה ליצירות, שירה ונגינה וכן פעילות מוזיקלית יצירתית. 
בימים אלו בוחנים במשרד החינוך עדכון אפשרי של תוכנית הלימודים במוזיקה. לצורך זה פנו לשכת המדען והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך אל היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, בבקשה לכתוב דוח מת"ת (מידע תומך תכנון) אשר יבחן תוכניות לימודים במוזיקה ובנגינה במדינות נבחרות בעולם.
הדוח מציג את נושאי הלימוד המרכזיים במוזיקה בכל מדינה ואת האופן בו משולבת הוראת הנגינה בחינוך הציבורי.
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
דוח זה נכתב בידי יערה אלעזרי־שבדרון, נערך בידי מיכל ויזל ועוצב בידי תמר רפאלי. בכל שימוש במסמך זה או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן: אלעזרי־שבדרון י’(2019) .

contents