מבחני הערכה בין־לאומיים בחינוך - קריאה לבדיקה והצעות לפעולה

פרסומים

מבחני הערכה בין־לאומיים בחינוך - קריאה לבדיקה והצעות לפעולה

מבחני הערכה בין־לאומיים בחינוך - קריאה לבדיקה והצעות לפעולה

שם העורך: מיכל ויזל
שם המחבר: Singer, J.D. & Braun, H. I
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
המרדף אחר דירוגים במבחני הערכה בין־לאומיים רחבי היקף בחינוך, דוגמת מבחן פיז"ה, מטעה ומסיט את תשומת הלב מהשימושים המועילים יותר בנתוני המבחנים. המאמר בוחן את הסכנות הטמונות בניסיונות לחקות מאפיינים ייחודיים של המערכות בעלות הביצועים הטובים ביותר ומציע הצעות קונקרטיות לשיפור המבחנים והשימוש בהם בעתיד.  
 
הטקסט שלהלן תורגם ועובד לקראת מפגש למידה עם פרופ' הנרי בראון בנושא מדידה והערכה ככלי לשיפור החינוך.לפרסום המלא ראו:Singer, J.D. & Braun, H. I. (2018). Testing international education assessments. Science 360 (6384), 38-40 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
Singer, J.D. & Braun, H. I. (2018). Testing international education assessments. Science 360 (6384), 38-40

contents