דוח מת"ת: מִתְאָמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: العلاقات بين تعليم الموسيقى والعزف وبين المؤشّرات التعليميّة

פרסומים

דוח מת"ת: מִתְאָמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: العلاقات بين تعليم الموسيقى والعزف وبين المؤشّرات التعليميّة

דוח מת"ת: מִתְאָמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: العلاقات بين تعليم الموسيقى والعزف وبين المؤشّرات التعليميّة

שם המחבר: ויויאנה דייטש, חוקר מלווה: ד"ר דן שגיב
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
במדינות רבות בעולם, ובינהן ישראל, אין תוכנית חובה ללימודי מוזיקה. גם במקומות שבהם תחום דעת זה הוא מקצוע חובה, הוראתו נובעת לעיתים מתוך אמונה שהיא משפרת מדדים פדגוגיים שונים ולא מהרצון להנחיל הבנה וידע מוזיקליים.
מטרת דוח זה היא להציג תמונה כללית של ההצדקות והטעמים להוראת המוזיקה ולהוראת נגינה ולהצביע על תנאים נדרשים להוראה מיטבית של התחום, כפי שהם עולים מהמחקר. בדוח נבחנים מחקרים עדכניים על מתאמים חיוביים בין הוראת מוזיקה והוראת נגינה לבין הישגים לימודיים, תִפקודים קוגניטיביים־ניהוליים (executive cognitive functions) מדדים אישיותיים וחברתיים וכן התפתחות של ערכים; כל זאת כדי לבחון את המסקנה הרווחת שלפיה הוראת מוזיקה מובילה לעלייה במדדים אלו. לבסוף, הוא בוחן באופן ביקורתי את עצם הניסיון להצדיק את הוראת המוזיקה באמצעות גורמים חיצוניים לתחום דעת זה.
 
 
 في الكثير من الدول حول العالم، من ضمنها إسرائيل، ليس هناك منهاج إلزامي لتعليم الموسيقى. حتى في الأماكن التي فيها هذا الموضوع إلزامي، فإنّ تعليمه ينبع أحيانًا من الإيمان بأنّه يحسّن من المؤشّرات التعليميّة المختلفة، وليس من منطلق الرغبة بترسيخ المفاهيم والمعلومات الموسيقيّة.
 
 يهدف هذا التقرير إلى عرض صورة عامة ولأسباب ومبرّرات تعليم الموسيقى وتعليم العزف، وإلى استعراض الشروط المطلوبة لتعليم المجال بالشكل الأمثل، كما يتبيّن من البحث. يعرض التقرير أبحاثًا جديدة حول العلاقات الإيجابيّة بين تعليم الموسيقى وتعليم العزف وبين التحصيلات العلميّة، الأداء الذهني-الإداري (executive cognitive functions)، المؤشّرات الشخصيّة والاجتماعيّة وتطوّر القيم أيضًا؛ وذلك من أجل اختبار الاستنتاج السائد بأنّ تعليم الموسيقى يؤدّي إلى ارتفاع في هذه المؤشّرات. في النهاية، يختبر التقرير بشكل ناقد محاولة تبرير تعليم الموسيقى من قِبل عوامل وجهات من خارج هذا المجال.

contents