ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: מִתְאָמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים

דוח מת"ת: מִתְאָמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים

שם המחבר: ויויאנה דייטש, חוקר מלווה: ד"ר דן שגיב
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
במדינות רבות בעולם, ובינהן ישראל, אין תוכנית חובה ללימודי מוזיקה. גם במקומות שבהם תחום דעת זה הוא מקצוע חובה, הוראתו נובעת לעיתים מתוך אמונה שהיא משפרת מדדים פדגוגיים שונים ולא מהרצון להנחיל הבנה וידע מוזיקליים.
מטרת דוח זה היא להציג תמונה כללית של ההצדקות והטעמים להוראת המוזיקה ולהוראת נגינה ולהצביע על תנאים נדרשים להוראה מיטבית של התחום, כפי שהם עולים מהמחקר. בדוח נבחנים מחקרים עדכניים על מתאמים חיוביים בין הוראת מוזיקה והוראת נגינה לבין הישגים לימודיים, תִפקודים קוגניטיביים־ניהוליים (executive cognitive functions) מדדים אישיותיים וחברתיים וכן התפתחות של ערכים; כל זאת כדי לבחון את המסקנה הרווחת שלפיה הוראת מוזיקה מובילה לעלייה במדדים אלו. לבסוף, הוא בוחן באופן ביקורתי את עצם הניסיון להצדיק את הוראת המוזיקה באמצעות גורמים חיצוניים לתחום דעת זה.

contents