דוח מת"ת: משחוק בחינוך - הגדרות, דרכי יישום ותובנות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: التعليب في التربية: تعريفات، طرق التعبير والمفاهيم

פרסומים

דוח מת"ת: משחוק בחינוך - הגדרות, דרכי יישום ותובנות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: التعليب في التربية: تعريفات، طرق التعبير والمفاهيم

דוח מת"ת: משחוק בחינוך - הגדרות, דרכי יישום ותובנות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: التعليب في التربية: تعريفات، طرق التعبير والمفاهيم

שם המחבר: שירה זיוון, חוקרת מלווה - ד"ר שולי גילוץ
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף

בשנים האחרונות נכנס המושג "מִשחוק" (Gamification) לעולם החינוך. במובן הרחב ביותר, משחוק הוא הכנסת רכיבים "משחקיים" (כמו נקודות, פרסים ולוח הובלה) לעולמות תוכן שאינם קשורים במשחק, במטרה להגביר הֲנִיעָה (מוטיבציה) לפעולה אצל קהל היעד. 

יותר ויותר מערכות חינוך, בתי ספר, מורות ומורים מאמצים את תפיסת המשחוק בתור כלי לשיפור תהליכי לימוד ותוצאותיו. כניסת המשחוק לשדה החינוך פורסת מצע שלם של אפשרויות ללמידה בתוך הכיתה ומחוצה לה בדרכים מהנות ורלוונטיות ללומד או ללומדת. עם זאת, היא מעלה גם שאלות בדבר יעילות המשחוק בעבור קהלי יעד שונים, בדבר יכולת היישום של המשחוק בבתי ספר מרקע חברתי־כלכלי נמוך ובעיקר בדבר השינויים הנדרשים לצורך הטמעה שיטתית ומבוססת תיאוריה של משחוק.

דוח זה עוסק בהגדרת המונח משחוק ומרכיביו, סוקר דוגמאות ליישום של משחוק בדגש על עולם החינוך, מציג קווים מנחים למשחוק מוצלח ודן אתגרים הניצבים לפתחה של מערכת החינוך בבואה ליישם תפיסת משחוק בבתי הספר.

 
في السنوات الأخيرة، دخل المصطلح "تلعيب" (Gamification) إلى عالم التربية. في المفهوم الأوسع، التلعيب هو إدخال مركّبات الألعاب (مثل تجميع النقاط، الجوائز وغيرها) إلى عوالم المضامين غير المرتبطة باللعبة، وذلك بهدف زيادة المحفّزات لدى جمهور الهدف.
 
المزيد من الأجهزة التربويّة، المدارس، المعلّمات والمعلّمين يتبنّون مفهوم التعليب ويستخدمونه كأداة لتحسين سيرورات التعليم ونتائجه. دخول التلعيب إلى مجال التربية يوفّر مجموعة كبيرة من إمكانيّات التعلّم داخل الصفّ وخارجه، بطرق شيّقة وملائمة للطالب أو الطالبة. مع ذلك، فإنّه يثير التساؤلات حول نجاعة التلعيب بالنسبة لجماهير الهدف المختلفة، فيما يتعلّق بالقدرة على تطبيق التلعيب في المدارس ذات خلفيّة اجتماعيّة-اقتصاديّة متدنّية، وبالأخصّ فيما يتعلّق بالتغييرات المطلوبة من أجل ترسيخ نظريّة التلعيب بشكل ممنهج.
 
يتنول هذا التقرير تعريفات المصطلح "تلعيب" ومركّباته، يستعرض أمثلة على تطبيق التلعيب مع تسليط الضوء على مجال التربية، يستعرض الخطوط الموجِّهة للتلعيب الناجح ويناقش التحدّيات التي تواجه الجهاز التربوي عند تطبيق مفهوم التلعيب في المدارس. 
 


contents