ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: משחוק בחינוך - הגדרות, דרכי יישום ותובנות

דוח מת"ת: משחוק בחינוך - הגדרות, דרכי יישום ותובנות

שם המחבר: שירה זיוון, חוקרת מלווה - ד"ר שולי גילוץ
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף

בשנים האחרונות נכנס המושג "מִשחוק" (Gamification) לעולם החינוך. במובן הרחב ביותר, משחוק הוא הכנסת רכיבים "משחקיים" (כמו נקודות, פרסים ולוח הובלה) לעולמות תוכן שאינם קשורים במשחק, במטרה להגביר הֲנִיעָה (מוטיבציה) לפעולה אצל קהל היעד. 

יותר ויותר מערכות חינוך, בתי ספר, מורות ומורים מאמצים את תפיסת המשחוק בתור כלי לשיפור תהליכי לימוד ותוצאותיו. כניסת המשחוק לשדה החינוך פורסת מצע שלם של אפשרויות ללמידה בתוך הכיתה ומחוצה לה בדרכים מהנות ורלוונטיות ללומד או ללומדת. עם זאת, היא מעלה גם שאלות בדבר יעילות המשחוק בעבור קהלי יעד שונים, בדבר יכולת היישום של המשחוק בבתי ספר מרקע חברתי־כלכלי נמוך ובעיקר בדבר השינויים הנדרשים לצורך הטמעה שיטתית ומבוססת תיאוריה של משחוק.

דוח זה עוסק בהגדרת המונח משחוק ומרכיביו, סוקר דוגמאות ליישום של משחוק בדגש על עולם החינוך, מציג קווים מנחים למשחוק מוצלח ודן אתגרים הניצבים לפתחה של מערכת החינוך בבואה ליישם תפיסת משחוק בבתי הספר.


contents