כיצד מחנכים לערכים בבתי הספר בישראל? דגשים מתוך סקירה

פרסומים

כיצד מחנכים לערכים בבתי הספר בישראל? דגשים מתוך סקירה

כיצד מחנכים לערכים בבתי הספר בישראל? דגשים מתוך סקירה

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן
שנת הפרסום: 2019 -
מסמך זה מציג ממצאים מתוך מחקר איכותני שבחן כיצד מחנכים לערכים במערכת החינוך בישראל. שאלת המחקר הייתה: כיצד מתעצבים ומתורגמים ערכים ממלכתיים בדרכם ממטה משרד החינוך אל בתי הספר ואל התלמידות והתלמידים?
עבודת המחקר הוגשה כחומר רקע לדיוניה של ועדת המומחים לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה, והיא מתבססת על מחקר גישוש שנועד לספק תמונת מצב ראשונית באשר לדרכי הטמעתם של ערכים בבתי הספר בישראל.

contents