דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות

דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות

שם המחבר: ד"ר חן ליפשיץ', חוקרת מלווה -פרופ' אודרי אדי רקח
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
בשני העשורים האחרונים שיתופי פעולה בין בתי ספר הולכים ומתרחבים בעולם. מטרת הדוח הנוכחי היא להציג סוגים שונים של שיתופי פעולה בין בתי ספר הקיימים בעולם ומדווחים בספרות המקצועית, העשויים לשקף את ההזדמנויות, המורכבויות והאתגרים ביישום שיתופי פעולה במערכת החינוך.
הפרק הראשון בדוח מציג את הגישות התאורטיות המשמשות בסיס לייזום השותפויות, ומודלים לסיווג שיתופי פעולה בין בתי ספר. בפרק השני, שהוא לב הדוח, מוצגים מניעים לשיתופי פעולה בין בתי ספר – קידום מדיניות, חיזוק התלמידים, חיסכון ויעילות ארגונית ושיפור איכות ההוראה - וכן הדרכים להשגתם. בסיום הדוח יש סיכום קצר ומוצגות מגבלות הספרות המחקרית בנושא.  

contents