דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות / تقرير معلومات داعمة للخطيط: أنواع التعاونات بين المدارس - الإطار الاصطلاحي، منظومة المحفّزات والمفاهيم

פרסומים

דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות / تقرير معلومات داعمة للخطيط: أنواع التعاونات بين المدارس - الإطار الاصطلاحي، منظومة المحفّزات والمفاهيم

דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר - מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות / تقرير معلومات داعمة للخطيط: أنواع التعاونات بين المدارس - الإطار الاصطلاحي، منظومة المحفّزات والمفاهيم

שם המחבר: ד"ר חן ליפשיץ', חוקרת מלווה -פרופ' אודרי אדי רקח
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
בשני העשורים האחרונים שיתופי פעולה בין בתי ספר הולכים ומתרחבים בעולם. מטרת הדוח הנוכחי היא להציג סוגים שונים של שיתופי פעולה בין בתי ספר הקיימים בעולם ומדווחים בספרות המקצועית, העשויים לשקף את ההזדמנויות, המורכבויות והאתגרים ביישום שיתופי פעולה במערכת החינוך.
הפרק הראשון בדוח מציג את הגישות התאורטיות המשמשות בסיס לייזום השותפויות, ומודלים לסיווג שיתופי פעולה בין בתי ספר. בפרק השני, שהוא לב הדוח, מוצגים מניעים לשיתופי פעולה בין בתי ספר – קידום מדיניות, חיזוק התלמידים, חיסכון ויעילות ארגונית ושיפור איכות ההוראה - וכן הדרכים להשגתם. בסיום הדוח יש סיכום קצר ומוצגות מגבלות הספרות המחקרית בנושא.  
 
 
في العقدين الأخيرين، نلاحظ أنّ التعاونات بين المدارس المختلفة في العالم آخذ بالازدياد والتوسّع. يهدف التقرير الحالي إلى عرض الأنواع المختلفة من التعاونات بيم المدارس القائمة في العالم والمدرجة ضمن أدبيّات البحث، والتي قد تعكس الفرص، التعقيد والتحدّيات الكامنة في تطبيق هذه التعاونات في الجهاز التربوي. 
يعرض القسم الأوّل من التقرير الطرق النظريّة المستخدمة كأساس للمبادرة لهذه التعاونات، ويعرض أيضًا نماذج لتصنيف التعاونات المختلفة بين المدارس. يعرض القسم الثاني، وهو جوهر التقرير، دوافع التعاونات بين المدارس - تعزيز السياسة، تمكين الطلاب، التوفير والنجاعة التنظيميّة وتحسين جودة التعليم - بالإضافة إلى طرق وكيفيّة تحقيقها. في ختام التقرير، يظهر ملخّص قصير، ويتمّ استعراض قيود الأدبيّات البحثيّة حول الموضوع.  
 
 

contents