מדיניות ההפעלה של מערכות החינוך המיוחד במהלך ההתמודדות עם נגיף ה Covid 19

פרסומים

מדיניות ההפעלה של מערכות החינוך המיוחד במהלך ההתמודדות עם נגיף ה Covid 19

מדיניות ההפעלה של מערכות החינוך המיוחד במהלך ההתמודדות עם נגיף ה Covid 19

שם המחבר: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
סקירת בזק זו הוזמנה על ידי משרד החינוך על מנת לבחון כיצד מתמודדות מדינות שונות עם אתגר החינוך המיוחד בימי המגיפה.
המדינות שנסקרו במסמך זה הן: גרמניה (אזור ברלין), נורבגיה, אוסטריה וקוריאה הדרומית.
עבור כל אחת מהמדינות מוצג במסמך זה:
  • רקע על מערכת החינוך והתפשטות נגיף ה Covid 19 במדינה
  • מדיניות הפעלת מערכת החינוך בכלל והחינוך המיוחד בפרט בתקופת 'הסגר'
  • מדיניות הפעלת מערכת החינוך בכללי והמיוחד בתחילת תקופת ה'יציאה מהסגר', שלב ראשון של חזרה לשגרה.
 

contents