ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך - תמונת מצב והמלצות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה  במערכת החינוך - תמונת מצב והמלצות

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך - תמונת מצב והמלצות

שם העורך: פרופ' מריו מיקולינסר ורננה פרזנצ'בסקי אמיר
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
  לעיון במסמך המלא, בפרקים מתוכו ובתקצירים: 
       
        
     
       
 
          
 
         
         
         
         
  
 
 
 
 
במענה לפניית משרד החינוך הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדת מומחים בראשות פרופסור מריו מיקולינסר, שהובילה תהליך למידה מקיף בנושא הפיתוח המקצועי וההדרכה של מחנכים ומורים.
הוועדה החלה את עבודתה בקיץ 2017. במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם, נפגשה עם מומחים ואנשי מקצוע מהשדה, קיימה יום עיון פתוח לציבור וישיבותלליבון השאלות ולגיבוש המלצות למדיניות עתידית בנושא. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה. המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה. 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
מיקולינסר, מ' ופרזנצ'בסקי אמיר, ר' (עורכים). (2019). פיתוח מקצועי והדרכה במערכת החינוך: תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents