מדידת שיפור בבתי הספר בישראל - סיכום פעילות קבוצת העבודה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל - סיכום פעילות קבוצת העבודה

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל - סיכום פעילות קבוצת העבודה

שם העורך: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
קבוצת העבודה בנושא מדידה של שיפור בית ספרי הוקמה במענה לפניית אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון ולשכת המדען הראשי במשרד החינוך. 
כיום בתי הספר בישראל נמדדים לעיתים תכופות ובמדדים רבים. חלק מהמדדים הללו מוצגים ב”תמונה החינוכית” של המשרד. פניית המשרד נבעה מתוך רצון לשנות את הצגת תמונת המצב בשני פרמטרים: מהצגה סטטית להצגת השינוי במדדים לאורך זמן; ומהצגת כל מדד בנפרד להצגה של כלל המדדים על יחסי הגומלין ביניהם.
מסמך זה מציג את התובנות שעלו מתהליך הלמידה של קבוצת העבודה בארבעה פרקים:
  1.  האתגרים הקיימים במדידה בחינוך בכלל, ובמדידת שיפור בחינוך בפרט. 
  2.  כיצד מודדים שיפור בבתי ספר ?
  3. מהו המדד או המשתנה באמצעותו יימדד השינוי
  4. אופן הצגת השינוי
  5. סיכום - המלצות מרכזיות של קבוצה העבודה 
 

contents