טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך - סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות

פרסומים

טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך - סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות

טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך - סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות

שם העורך: פרופ' רמי בנבנישתי וד"ר טלי פרידמן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
טיפוח של מיומנויות חברתיות רגשיות (SEL) נחשב כיום כנדבך חשוב ובלתי נפרד מתהליכי חינוך ולמידה, זאת בין השאר לנוכח התפתחויות טכנולוגיות מואצות ושינויים תרבותיים וחברתיים המאפיינים את המאה ה-21. הנהלת משרד החינוך מכירה בחשיבותן של מיומנויות חברתיות רגשיות ומתמודדת עם הנושא בדרכים מגוונות, שהמשותף להן הוא התפיסה שזירת בית הספר משמשת "מגרש אימונים" להתפתחות רגשית־חברתית של תלמידים.
 
במענה לפניה של משרד החינוך הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדת מומחים בראשות פרופסור רמי בנבנישתי, שהובילה תהליך למידה מקיף בנושא טיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות במערכת החינוך. הוועדה החלה את עבודתה בקיץ 2017. במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם, נפגשה עם מומחים ואנשי מקצוע מהשדה, קיימה יום עיון פתוח לציבור וישיבות לליבון השאלות ולגיבוש המלצות למדיניות עתידית בנושא. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה. המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה.
 
לעיון במסמך המלא, בפרקים מתוכו ובתקצירים:

   
                                                           

   

 

 

 

 
   

 


 
   
   

   
   
 
נספחים:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
בנבנישתי, ר' ופרידמן, ט' (עורכים) (2020). טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך – סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents