חינוך לאזרחות בחברה החרדית

פרסומים

חינוך לאזרחות בחברה החרדית

חינוך לאזרחות בחברה החרדית

שם המחבר: תקצור ועיבוד: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג
דגשים מתוך הפרק השמיני מתוך מסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא "חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה"

contents