קול קורא: כתיבת סקירות בנושא חינוך מדעי בישראל ובחו"ל
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא: כתיבת סקירות בנושא חינוך מדעי בישראל ובחו"ל

מועד אחרון להגשה: 31.05.2016
צוות המומחים המוביל את הפעילות בנושא לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו מזמין סקירות מדעיות שתשמשנה את המהלך הלימודי. נושאי הסקירות הם:
1. הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל
2. שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל - בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע המדעי, בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך
ניתן להציע הצעות מקדמיות לשני הקולות הקוראים או רק לאחד.
ההצעה תוגש עד תאריך 31.05.2016