קול קורא: כתיבת סקירות מדעיות על שישה נושאים שונים לפעילות בנושא אי־שוויון וחינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא: כתיבת סקירות מדעיות על שישה נושאים שונים לפעילות בנושא אי־שוויון וחינוך

מועד אחרון להגשה: 4.1.2015
צוות ההיגוי של הפעילות בנושא אי-שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך מפרסם קולות קוראים לכתיבת סקירות על שישה נושאים:
מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי־כלכלי; השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית
מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי־כלכלי בעשורים האחרונים והשלכות של מגמות אלו על הטרוגניות או הומוגניות במיצב חברתי־כלכלי של התלמידים בבתי הספר
קשרים בין היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון לבין אקלים הכיתה ובית הספר (מידת האלימות ותחושת הביטחון של התלמידים בכיתה ובבית הספר) וזיקתם להישגים בלימודים
מגמות בניעות בין־דורית בתחום ההשכלה והשלכותיה (למשל: יוקרת מקצוע, שכר, הכנסות משק הבית)
חינוך בגיל הרך ותכניות התערבות בגיל הרך כמנוף לצמצום פערים בחינוך: הקשר בין פערים התפתחותיים וצמצומם לבין א) איכות החינוך בגיל הרך וב) התערבויות לקידום איכות החינוך בגיל הרך
השפעות של חיים בעוני על הפקת המרב מהזדמנויות למידה ועל הישגים לימודיים.
אפשר לענות על יותר מקול קורא אחד. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: י"ג בטבת תשע"ה, 4.1.2015.
 
פרטים נוספים ראו בקובץ המצורף